Usmerite 0,5% vaše dohodnine

Letos lahko spet namenite 0,5% svoje dohodnine Zvezi Krščanskih Centrov Slovenije.
Naši podatki so:
KRŠČANSKI CENTER LJUBLJANA
DAVČNA ŠT.: 89850726

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije je možno oddati kadarkoli preko sistema eDavki ali ustno na zapisnik pri finančnem uradu. Obrazec zahteve je objavljen na spletni strani FURSa. Vložena vloga velja do preklica ali do spremembe zahteve. To pomeni, da zavezancu za dohodnino ni treba vsako leto vlagati nove zahteve. Vloži le takrat, če jo vlaga prvič ali če želi del dohodnine nameniti komu drugemu. Seznam finančnih uradov RS.

Lahko pa vnesete svoje podatke v obrazec, kjer smo že izpolnili naše podatke:
NAŠ OBRAZEC