Mnoge starozavezne zgodbe so se odvijale v
Jeruzalemu. Toda nekatere opise smo težko
nedvoumno umestili v prostor, kot ga vidi današnji
obiskovalec Jeruzalema. Do pred kratkim ...
Jeruzalem je bil v prvem stoletju (po Kristusu) porušen,
požgan. Kmalu zatem so bili Judje razgnani po vsem
svetu, Jeruzalem pa so si lastili številni: Bizantinci,
Mameluki, križarji, Turki, Britanci ... Sledove
starozaveznih zgodb so postopoma prekrile ruševine,
prst, rastje, nove gradnje.
Šele pred kakšnim stoletjem se je z nekaj odkritji na
obrobju današnjega Jeruzalema začel val arheoloških
izkopavanj, ki je v najdbah prepoznal starodavni
Jeruzalem. Biblija ga imenuje Davidovo mesto in tako
so ga poimenovale tudi današnje oblasti. Tu so živeli
David, Salomon in drugi kralji, preroki Izaija, Jeremija
in drugi, tu so zgodbe malih ljudi in vojaška soočenja,
tu je bila pot vzpona proti templju, vodne poti, deli
obzidja ... Mnoge biblijske zgodbe so začele dobivati
svoje originalno prizorišče.

V predstavitvi bomo pogledali, kaj vse so tam »izkopali« in kako si v
takšnem okolju lahko predstavljamo mnoge starozavezne akterje in
dogodke, vse do izgnanstva Jeruzalemčanov (in drugih) v Babilon.
Poleg ogleda fotografij in kratkih videoposnetkov bomo »preiskovali
Pismo« (Biblijo) in prebrali nekaj najzanimivejših odlomkov - v novi
luči.

Če je poročilo Biblije tako podrobno in tako natančno,
je vredno prisluhniti njenemu sporočilu.

V drugem delu se bomo ozrli proti Izraelu in dogodkom zadnjih mesecev.
 Palestina in palestinski narod? Aparthajd v Izraelu? Genocid?
 Dogajanje, kot ga slikajo mnogi mediji (tudi naši, javni), lahko pogledamo tudi z druge
strani – in bomo!
 Rešitev dveh držav, »končna rešitev« ali kaj tretjega?
 Biblija veliko govori o Izraelu. Ali govori tudi o sedanji situaciji? Veliko ...
 Ali ima to kaj opraviti z nami? Veliko ...

Na podlagi osebne izkušnje iz Izraela, informacij od prijateljev in z Biblijo v roki...

Vsebine bom predstavil kot laik, ki pa vseeno lahko rečem, da ...
 ... sem bil tam (večkrat), videl sem, slišal sem, nekaj tudi posnel,
 ... preiskujem dostopne vire: poročila, dokumenti, posnetki – ki govorijo sami zase,
 ... preiskujem Biblijo kot zgodovinski vir in kot knjigo z vdihnjenim sporočilom. Biblijo pa je
napisana in dostopna že stoletja ...
Skratka dejstva in ugotovitve, do katerih se lahko dokoplje (ali jih preveri) povprečen poslušalec.
Zbrana skupaj in smiselno predstavljena pa lahko dajo nov vpogled in razumevanje »dejstev«.

Če je poročilo Biblije tako podrobno in tako natančno,
je vredno prisluhniti njenemu sporočilu.

Andrej Florjančič