Imigranti in preroška beseda
Ko so imigranti vstopili na naše ozemlje, smo dobili priložnost, da se odzovemo z evangelijem. Poglejte si spodaj zapisano preroško besedo prerokinje Sharon Stone iz februarja 2015, še posebno njeno 9.točko. Takrat še nismo vedeli, o čem prerokuje, danes nam je jasno. Osebno verjamem, da so med begunci tudi džihadisti, zato moramo biti organizirani, kako se lotiti zadeve. Z duhovne plati pa verjamem, da je to velika priložnost, da slišijo za dobro novico o Jezusu, ki bo odrešila njihove duše. Imel sem čast pripeljati na stotine muslimanov k Jezusu. Molimo za njih, da se jim razodene Jezus in da mu predajo svoja življenja. Jezus se dostikrat pojavi muslimanom v sanjah.

PRAKTIČNA NAVODILA, KAKO PRIPELJATI MUSLIMANA K JEZUSU:
Ne glede na to, da je v koranu zelo veliko zlobnih navodil, kot na primer, da je treba pobiti vse kristjane in žide, vse nečistnike, se delati prijazne, ko prideš v nov narod, potem pa jih vse pobiti, ko te sprejmejo, da ne govorimo o položaju žensk, družinskem življenju itd, pa je dobro najprej izhajati iz njihove knjige, korana, preden gremo v Božjo besedo, Sveto Pismo.
3. točke korana, ki so resnične:
1. V koranu piše, da je Jezus duh alaha.
2. V koranu piše, da je Jezus Božja Beseda.
3. V 4.suri (poglavju) korana pa piše, da za odrešenje duše beri evangelij.

Iz prvih dveh točk vidimo, da Jezus ni bil le prerok. kot recimo Mohamed, kot mnogi muslimani trdijo, ampak je bil Bog. Jaz in moj duh sva eno. V tretji točki pa jim ponudimo evangelij, če želijo biti odrešeni. V islamu ni odrešenja, ker je Muhamed mrtev, Jezus pa je po tem, ko je plačal ceno za naše grehe na križu, vstal od mrtvih in nam ponuja večno življenje.

SHARON STONE, FEB 2015:

1- Vstopamo v 4 leta zgodnje žetve.

2- Krščanske skupnosti bodo vzpostavile network (mrežo) za orodje žetve, za mobilizacijo in za večji glas v narodu. Bog dviguje 5 služb, apostole, preroke, evangeliste, pastirje, učitelje.

3- Cerkev prihaja iz žleda, ampak ne bo polomljena.

4- Moramo moliti za proces privatizacije.

5- Molimo, da se nekateri ljudje vrnejo v deželo, ki so zapustili Slovenijo, a jih rabimo tu.

6- 2015 JE LETO PREOBRATA, manifestacij obljub in to ne samo za nas, ampak tudi za druge narode, Iz55,5 poklicali bomo narode, ki jih ne poznamo.

7- To je čas OBNOVE in RESTITUCIJE. Pogoj je, da na nebeškem sodišču izpostaviš sovražnika, ki je hudič, in povrniti ti mora sedemkratno, tako v financah kot na vseh drugih področjih.

8- Sprememba v vladi v Sloveniji ne bo prišla od zgoraj navzdol, ampak od spodaj, od ljudstva navzgor bo prišla sprememba v infrastrukturi.

9- Glede emigracije: ne bojte se, ne bodo vam kradli..objemimo druge, delimo z njimi.Še nekaj prerokb gostujočih prerokov za Slovenijo:
PREROKBE ZA SLOVENIJO


1.Tim 1.18:
To zapoved ti izročam, moj sin Timotej, da biješ dober boj po prerokovanjih, ki so prišla vnaprej.

Slovenija za Jezusa,

Klemen