KRST V VODI: 29.JUNIJ OB 11h.


VABLJENI VSI, da preživite dan z nami na Slivniškem jezeru. 


Zemljevid lokacije: Cca 20m naprej od gostilne Ramna je naš prostor in je tudi parking na makedamu ob jezeru:

https://www.google.com/maps/dir/RAMNA+SLIVNI%C5%A0KO+JEZERO,+3263+Gorica+pri+SlivniciVideo vabilo prejšnjega krsta v vodi: https://youtu.be/YCjEFKlH7c4?si=qsaROro8YMe8KeoV

KAJ JE KRST V VODI?

Po tem, ko sprejmemo Jezusa za svojega Gospoda in Rešitelja, je naslednji korak, da se krstimo v vodi. Beseda krst izvira iz grške besede baptizo, kar pomeni »biti potopljen«, »se potopiti«.


JEZUS JE NAŠ ZGLED.

Jezusa so starši prinesli v tempelj kot otroka (Luka 2,22 ko se jima dopolnijo dnevi očiščevanja po postavi Mojzesovi, ga prineso v Jeruzalem, da ga postavijo pred Gospoda). Jezus se je krstil v reki Jordan mnogo let kasneje (Luka 3,21 Zgodi se pa, ko se krščuje vse ljudstvo in se tudi Jezus krsti in moli: da se odpre nebo). Vidimo, da je bila to njegova osebna odločitev, ne odločitev njegovih staršev.


KRST V VODI JE ZAPOVED.

Jezus je krst zapovedal (Matej 28,19 Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode, krščujoč jih v ime Očeta in Sina in svetega Duha). Apostol Peter je ljudem zapovedal, naj se krstijo (Apostolska dejanja 10,47 more kdo zabraniti vodo, da se ne bi krstili ti, ki so prejeli svetega Duha, kakor tudi mi).


KRST SLEDI VERI.

Najprej moraš verjeti, potem se lahko krstiš (Marko 16,15-16).


KRSTILI SO SE TAKOJ.

Za nove vernike je bil krst v vodi tako pomemben, da so se krstili še isto noč (Apostolska dejanja 16:30-33).


KDO SE LAHKO KRSTI?

VSAK, ki se spreobrne k Jezusu in položi svojo  vero v Jezusa Kristusa za svoje odrešenje, ne glede na starost ali kulturno ali religiozno ozadje (Apostolska dejanja 2:38-39).


KRST JE DUHOVNA OBREZA NAŠEGA SRCA.

Gre za duhovno obrezo našega srca od starih grešnih navad, ki so dela mesa (Kološanom 2:10-12). 

VODA = simbol groba. VSTANEMO v novosti življenja (2.Korinčanom 5:17).


REALNOST KRSTA MORAMO SPREJETI PO VERI.

Naša odgovornost je, da verujemo Božji Besedi. Moramo govoriti svojemu umu, da smo na novo ustvarjeni in, da stara dela niso več del nas (Rimljanom 6:11).