KRST V VODI

Po tem, ko sprejmemo Jezusa za svojega Gospoda in Rešitelja, je naslednji korak, da se krstimo v vodi. Beseda krst izvira iz grške besede baptizo, kar pomeni »biti potopljen«, »se potopiti«.

JEZUS JE NAŠ ZGLED.
Jezusa so starši prinesli v tempelj kot otroka (Luka 2,22). Jezus se je dal krstiti v reki Jordan mnogo let kasneje (Luka 3,21). Vidimo, da je bila to njegova osebna odločitev, ne odločitev njegovih staršev.

KRST V VODI JE ZAPOVED.
Jezus je zapovedal
krst (Matej 28,18-20). Apostol Peter je naročil, naj nove vernike krstijo (Apd 10,47-48).

KRST SLEDI VERI.
Najprej moraš verjeti evangeliju Gospoda Jezusa Kristusa, potem se lahko daš krstiti (Marko 16,15-16).
S krstom v vodi pred drugimi ljudmi priznamo svojo vero v Jezusa. Za nove vernike v prvi Cerkvi je bil krst v vodi tako pomemben, da so se dali krstiti takoj (Apd 2,41; 8,36-38; 16,30-33). 

KDO SE LAHKO KRSTI?
VSAK, ki se spreobrne k Jezusu Kristusu in veruje Njemu za svoje odrešenje, ne glede na starost ali kulturo ali versko vzgojo (Apd 2,38-39). 

KRST JE DUHOVNA OBREZA NAŠEGA SRCA.
Naše srce je po delovanju Svetega Duha osvobojeno starih grešnih navad, ki so dela mesa (Kološanom 2,10-12). VODA je simbol groba, mi pa VSTANEMO s Kristusom v novo življenje z Bogom (2 Korinčanom 5,17).

REALNOST KRSTA MORAMO SPREJETI PO VERI.
Naša odgovornost je, da verujemo Božji Besedi. Zato govorimo svojemu umu, da smo na novo ustvarjeni od Boga, zato zlo in napačni način življenja niso več del nas (Rimljanom 6,11).

Matej 28,18-20
Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Marko 16,15-16
Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.

2 Korinčanom 5,17
Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.

Kološanom 2,10-12
V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on je glava vsakršnega vladarstva in oblasti. V njem ste bili tudi obrezani, in sicer z obrezo, ki je ni naredila človeška roka, ampak s Kristusovo obrezo, s katero ste slekli svoje meseno telo. S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim, v njem ste bili tudi obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. 

Rimljanom 6,11
Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.